13 de mayo de 1412. Carta del conde de Luna

Estando congregados los jueces en el aula mencionada, preséntase ante ellos Ramón Cardona, servidor y familiar del egregio don Federico, conde de Luna, el cual hace entrega de una carta del citado conde.

(…) Mas nos laguiara molt quels veurets si plau a Deu ja no veig que pusca mer fer, gran temps ha quels parlamente Darago e missatgers del parlamente de Catalunya justats en la vila de Alcanyiç per tractar e colure dels preparatoris recitades a ells per Johan Agular notari meu procurador les persecutions fetes ami e ma privada heretat e a nos mos drets foren pregats e requets que a mi que non havia nin podia hacver fossen ministrats (…)

Posted in Caspe 2012, Historia del Compromiso, Sexto Centenario | Tagged as: , , , , , ,

Los comentarios están cerrados.